Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
COVID - 19 Koronawirus w Bułgarii
Wyjazd może i dojdzie do skutku ale jak w takich warunkach wypoczywać? Człowiek się tylko zestresuje.
Odpowiedz
(14-05-2020, 14:14:10)mahony napisał(a): Miałem rezerwować miejscówkę w Białej na koniec lipca, bo nie trzeba wpłacać zaliczki i można zrezygnować – hotel chce tylko taką informacje najpóźniej 5 dni przed przyjazdem.  Czyli jak waszym zdaniem, w świetle nowo wprowadzonych przepisów, chyba nic z tego może nie być i nie ma co się  nastawiać na wyjazd?


Na podjęcie ostatecznej decyzji masz jeszcze czas. Zasady sanitarne trzeba zachowywać wszędzie (czy to będzie w Polsce czy za granicą). Spokojnie czekaj na rozwój sytuacji.
My oczekujemy na otwarcie granic i zniesienie kwarantanny (przynajmniej w krajach przez które będziemy przejeżdżać), a w Bułgarii - to już wszystko jedno, bo plany są pobyt dłuższy niż trwa kwarantanna :-).
Odpowiedz
Rozporządzenia MZ BG obowiązujące od 14 maja br.
Część III (rozporządzenie № РД-01-264 от 14.05.2020 г., dla dociekliwych link do tekstu w j. bułgarskim https://coronavirus.bg/bg/338)
Rozporządzenie reguluje postępowanie z chorymi, organizację opieki medycznej, leczenia, przebiegu kwarantanny itp. Dotyczy ono w większości obywateli bułgarskich, ale dla porządku przytaczam najważniejsze elementy:
obowiązkowej izolacji i leczeniu szpitalnemu podlegają osoby w wieku 60 i więcej lat zakażone koronowariusem niezależnie od występowania objawów klinicznych;
28-dniowej (!) kwarantannie domowej podlegają osoby, u których laboratoryjnie stwierdzono koronawirusa (nosiciele, osoby bez symptomów), osoby o lekkich symptomach zarażenia (temp. pow. 38 st, kaszel, chrypa itp.);
kwarantanną objęte są również tzw. osoby kontaktowe i bliscy chorego;
Jest tu też jeden element który NAS najbardziej interesuje, a mianowicie:
na podstawie par. 61 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia (paragraf mówi o zagranicy, bez wskazywania żadnych konkretnych państw) oraz par. 63 ust. 4 (wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, który własnie zastąpił stan wyjątkowy) 14-dniowej kwarantannie podlegają osoby, które przybyły na terytorium BG z innych krajów.
Szczegółowe aktualne przepisy dot. wjazdu na terytorium Bułgarii z terytoriów państw trzecich i tranzytu przez Bułgarię znalazły się w oddzielnym rozporządzeniu, o którym napiszę w kolejnym poście.


Wysłane z mojego RMX1931 przy użyciu Tapatalka
Odpowiedz
Rozporządzenia MZ BG obowiązujące od 14 maja br.
Część IV (rozporządzenie ministra zdrowia РД - 01 - 265 от 2020 г.)
DŁUUUGIE, ALE NAJWAŻNIEJSZE dla nas.
Wynika z niego, że wjazd na terytorium Bułgarii w dniach 14.05.-14.06.2020 JEST NIEMOŻLIWY poza wymienionymi w rozporządzeniu wyjątkami.
By uniknąć jakichkolwiek kontrowersji, poniżej zamieszczam tłumaczenie NIEMAL CAŁEGO dokumentu. Niech każdy z Was sam wyciągnie dla siebie wnioski z jego treści.
Dociekliwi mogą zapoznać się z całością pod linkiem do bułgarskiego oryginału https://coronavirus.bg/bg/339
[Minister Zdrowia RB] Wprowadzam tymczasowy zakaz wjazdu na terytorium Republiki Bułgarii od 14 maja 2020 r. do 14 czerwca 2020 r. w następujący sposób:
1. Tymczasowo zabraniam wjazdu na terytorium Republiki Bułgarii wszystkim osobom, niezależnie od ich obywatelstwa, przez wszystkie przejścia graniczne, transportem lotniczym, morskim, kolejowym i drogowym.
2. Zakaz określony w pkt. 1 nie ma zastosowania do:
obywateli Bułgarii
członków rodzin obywateli Bułgarii
osób posiadających status stałego lub długoterminowego pobytu na terytorium Republiki Bułgarii oraz członków ich rodzin
lekarzy, naukowców z dziedzin medycznych, pracowników socjalnych, jeżeli cel podróży związany jest z wykonywanym zawodem
personelu transportowego zajmującego się międzynarodowym przewozem pasażerów i ładunków, załóg komercyjnych samolotów transportu powietrznego i innego personelu transportowego, w zależności od potrzeb, w tym załóg statków i osób zaangażowanych w utrzymanie statków
zagranicznych urzędników (głowy państw, członkowie rządów itp.) i członków ich delegacji, a także dyplomatów, pracowników organizacji międzynarodowych, wojskowych i pracowników humanitarnych podczas wykonywania swoich obowiązków
osób podróżujących z przyczyn humanitarnych
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów Schengen (w tym San Marino, Andora, Monako i Watykan) oraz obywateli państw trzecich bezpośrednio zaangażowanych w: budowę, utrzymanie, obsługę i bezpieczeństwo strategiczne i krytycznej infrastruktury Republiki Bułgarii, realizację projektów certyfikowanych zgodnie z ustawą o promocji inwestycji, analizę projektów potencjalnych inwestorów i inne działania istotne dla gospodarki kraju, potwierdzone pismem od ministra gospodarki lub innego ministra odpowiedzialnego za tę działalność
sezonowych pracowników rolnych i pracowników branży turystycznej
pracowników przygranicznych
pracowników zaangażowanych w dostarczanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej, sprzętu medycznego, w tym jego instalacji i konserwacji.
3. Wyjątki od zakazu określonego w pkt. 1 są również dozwolone w odniesieniu do tranzytu przez terytorium Republiki Bułgarii:
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i państw Schengen (w tym San Marino, Andorę, Monako i Watykan) oraz członków ich rodzin w celu powrotu do kraju zamieszkania
obywateli państw trzecich, którzy mają zezwolenie na pobyt długoterminowy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie Schengen (w tym San Marino, Andorę, Monako i Watykanie) i członków ich rodzin w celu powrotu do kraju, w którym zamieszkują
obywateli Serbii, Republiki Macedonii Północnej, Czarnogóry i Turcji w celu powrotu do kraju, którego są obywatelami.
4.Tranzyt jest dozwolony tylko w przypadkach, w których można zagwarantować natychmiastowy wyjazd na terytorium Republiki Bułgarii. Obywatele obcych krajów, dla których dozwolony jest tranzyt przez terytorium Republiki Bułgarii, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2 (pracownicy transportowi) powinni wcześniej poinformować misję dyplomatyczną lub konsularną akredytowaną w Republice Bułgarii. przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w koordynacji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych o tranzytowych punktach granicznych wejścia-wyjścia.
5. Wszystkie osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Bułgarii zostaną poddane kwarantannie na okres 14 dni w domu lub w innym miejscu zakwaterowania, w którym dana osoba wskazała, że ​​będzie mieszkać, z wyjątkiem niektórych kategorii osób wymienionych w pkt. 2 (pracownicy medyczni, dyplomaci i inni). [...]


Wysłane z mojego RMX1931 przy użyciu Tapatalka
Odpowiedz
To jeszcze coś z dnia dzisiejszego. (tłumaczone przez google)
https://bgtourism.bg/14052020-tourism-an...i-darjavi/
Warna Trwają intensywne negocjacje z krajami sąsiadującymi w sprawie warunków, na których rozpocznie się sezon turystyczny. Zostało to stwierdzone na spotkaniach roboczych w Warnie i Złotych Piaskach przez minister turystyki Nikolinę Angelkovą. Zaznaczyła, że w negocjacjach uczestniczyła także Ekaterina Zaharieva - wicepremier i minister spraw zagranicznych, a także Rosen Zhelyazkov - minister transportu, technologii informacyjnej i komunikacji.
„Wśród naszych głównych celów są turyści z sąsiednich krajów w zakresie transportu drogowego. Umożliwi nam to szybszą reakcję na wznowienie podróży w Unii Europejskiej. Pozytywnie reagujemy na naszych kolegów z Rumunii, którzy są gotowi do rozpoczęcia podróży między Rumunią a Bułgarią 1 czerwca, ale na tym etapie nie należy spekulować dat ”- powiedziała Angelkova.
Trwają intensywne rozmowy z Niemcami, Polską, Czechami, Słowacją i krajami skandynawskimi. Są też zapytania z Belgii i Francji. Jednocześnie trwają negocjacje z touroperatorami działającymi na rynku bułgarskim, aby móc zareagować natychmiast po otwarciu granic. Da to Bułgarii przewagę przy wyborze wakacji. Przykładem dla Bild był dyrektor wykonawczy światowego giganta TUI Group Fritz Yousen, który wskazał Bułgarię jako jedno z zalecanych miejsc docelowych.
Dzięki staraniom rządu i działaniom podejmowanym w odpowiednim czasie przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19 jesteśmy obecnie w stanie pozwolić sektorowi, który był jednym z najbardziej dotkniętych globalną pandemią, na stopniowe ożywienie. Można to zrobić w pełnej zgodności z normami zdrowotnymi, powiedział w Warnie minister turystyki Nikolina Angelkova po spotkaniu roboczym z przedstawicielami biznesu z Warny i Dobriczu. W dyskusji wzięli udział burmistrz Warny i Dobricz Ivan Portnih i Yordan Yordanov, gubernator regionu Warna Stoyan Pasev, eksperci z RHI, BFSA, szefowie organizacji turystycznych, organizatorzy wycieczek i inni.
Aby przejść do przodu i mieć sezon późnego lata, rozpoczynający się 1 lipca, najważniejsze jest ścisłe przestrzeganie wszystkich wymagań zdrowotnych. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, możliwe są zmiany w zależności od epidemii w kraju, który przewodzi. Bardzo ważne jest, w jaki sposób krzywa porusza się wraz z chorymi i w jaki sposób wszyscy jesteśmy obserwowani, minister Angelkova była kategoryczna.
Zauważyła, że wczoraj Komisja Europejska wydała zalecenia związane z turystyką - zarówno pod względem środków dla swoich pracowników i podróży w ramach związku, jak i odpowiednich wymagań zdrowotnych. Ściśle współpracujemy z ministrami turystyki w UE. Minister mówi, że trwają dyskusje na temat tego, jak wznowić podróż w obrębie społeczności, aby zapewnić jednolite standardy przemieszczania się i brak różnic między krajami.
Instrukcje miejsc zakwaterowania zostały już opublikowane, aby strony mogły zacząć działać. Są w pełni skoordynowane z Ministerstwem Zdrowia, branża jest informowana i zgodnie z instrukcjami KE.
Dokument zawiera ramy dotyczące przestrzegania zasad zdrowotnych w recepcji, holu, częściach wspólnych, jadalniach, miejscach na zewnątrz i nie tylko. Szczególną uwagę przywiązuje się do czyszczenia i dezynfekcji w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa gości i personelu. Istnieje możliwość ponownej eksploatacji basenów, w tym wody mineralnej, w ścisłej zgodności z przepisami Ministerstwa Zdrowia.
Minister Angelkova podziękowała premierowi, deputowanym, kolegom i partnerom koalicyjnym za zmiany w ustawie o zdrowiu oraz za to, że turystyka znalazła się na bardzo wysokim poziomie w debacie w celu wsparcia gospodarki. Wśród ważnych zmian wskazała na wydłużenie do 12 miesięcy okresu zwrotu kosztów przez organizatorów wycieczek konsumentom kwot niezapłaconych urlopów i wakacji, które nie zostały zrealizowane. Przygotowywane są również kupony dla osób pierwszej linii w walce z koronawirusem. Ponadto wygasające certyfikaty kategoryzacji zostały rozszerzone, aby nie utrudniać prowadzenia działalności gospodarczej i koncentrować się głównie na środkach zapobiegawczych.
Dotacje do lotów czarterowych są również dla nas bardzo ważne, ponieważ dają nam przewagę konkurencyjną. Zgodnie z prawem przewidziano 35 euro za miejsce, ale tylko w przypadku, gdy pasażer przyjeżdża w celach turystycznych. Norma prawna zobowiązuje nas do przygotowania rozporządzenia regulującego to wsparcie dla bułgarskiej turystyki, stało się jasne ze słów ministra Angelkova.
Skupiła się również na zmianach związanych z zarządzaniem plażami morskimi. Prawo wymaga co najmniej 50% obniżki cen parasoli i leżaków na plażach, które są koncesjonowane i wynajmowane. Czekamy na oferty od ich właścicieli, a następnie podamy ceny, aby goście byli świadomi. Koncesje i opłaty za wynajem zostaną obniżone w porównaniu do rabatu na ceny akcesoriów plażowych. Przygotowano zmiany w zarządzaniu samą plażą, aby zachować zgodność z pomiarami odległości. Minister podkreślił, że w przypadku 2 leżaków i parasola o powierzchni 20 metrów kwadratowych zwiększyliśmy wymagania o 4 metry kwadratowe. Daliśmy możliwość powiększenia terytorium przeniesionych miejsc o nawet 4%.
Wyjaśniła, że w przypadku turysty z objawami koronawirusa każde zakwaterowanie będzie działać zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Konieczne jest zapewnienie w tym celu pokoju, w którym można zakwaterować takiego turystę, i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Wszystkie normy, które obecnie ma RHI, muszą być ściśle przestrzegane. Zakwaterowanie ma umowę z centrum medycznym, aby móc reagować na chorobę.
Wytyczne WE mają zacząć stopniowo otwierać granice wewnętrzne zgodnie z sytuacją epidemii, nie ma dyskryminacji i odmiennych warunków dla Bułgarów, którzy podróżowaliby do kraju i jego obywateli w naszym kraju. Deklaracja przygotowana do podróżowania na własne ryzyko odnosi się do momentu otwarcia granic na wyjazdy turystyczne dla cudzoziemców do Bułgarii. Minister powiedział, że oprócz rynku krajowego najbardziej realistycznie jest zacząć od turystów z sąsiednich krajów, do których wizyt wykorzystywany jest transport drogowy.
Podkreśliła, że instrukcje dla przemysłu są tak ogólne, jak to możliwe, aby każdy menedżer mógł zaplanować, w jaki sposób zorganizować przestrzeganie wymagań zdrowotnych i sanitarnych zgodnie z rodzajem terenu.
Później w Złotych Piaskach minister Angelkova odbyła robocze spotkanie z przedstawicielami Związku Hotelarzy i Związku Właścicieli w sprawie rozwoju kurortu.
Odpowiedz
O, to jeszcze jest nadzieja!!
Odpowiedz
Zgadza się nadzieja jest - ja ją czerpię z tej informacji:

https://www.money.pl/gospodarka/wlosi-ot...0225a.html
Odpowiedz
Oczywiście że wszystkie Kraje typu Bułgaria, Włochy czy Chorwacja otworzą granice. Włosi już 3 czerwca tylko pytanie czy ja bym chciał tam teraz jechać. Myślę że dla mnie w miarę bezpieczny termin to sierpień wrzesień w tych krajach.
Odpowiedz
A dla mnie dopiero przyszły rok.
Odpowiedz
... a mnie właśnie Ryanair poinformował z przykrością, że 30 czerwca 2020 r. część mej rodzinki (ja miałem w tym czasie turlać się samochodem po Ziemi) nie poleci z Modlina do Salonik.
To już nie chodzi o to, czy ja chcę czy nie chcę, ale myślałem, że wtedy (wydawałoby się kawał czasu), to już będą latać, a tu jednak nie.
Podobno od 1 lipca przywracają 40% rozkładów.
Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Brick zamieszkac w Bułgarii duszek53@gmail.com 7 1,486 12-12-2020, 03:07:56
Ostatni post: jacky6
  TRADYCJE I ZWYCZAJE W BUŁGARII arka 86 74,174 14-11-2020, 21:49:26
Ostatni post: aekzal
  Zameldowanie w Bułgarii arts 6 4,883 29-06-2019, 14:06:10
Ostatni post: sproket
  Praca w Bułgarii olivicki 2 4,232 30-04-2019, 11:27:17
Ostatni post: temma
  GPS w Bułgarii Serdeczna 4 5,971 14-12-2017, 22:44:31
Ostatni post: dżek
  Lawenda i słoneczniki w Bułgarii - gdzie? marcinsss 16 17,100 14-07-2017, 10:37:46
Ostatni post: marcinsss
  Luźne pogawędki o Bułgarii :) sproket 135 99,412 18-06-2017, 19:47:37
Ostatni post: sproket
  Czy z Bułgarii mozna wywozić muszle? astorian 2 15,641 28-05-2017, 12:27:19
Ostatni post: napoleon
Smile Przekonaj mnie czyli pierwszy wyjazd do Bułgarii ! golibroda 93 39,660 18-01-2017, 00:05:14
Ostatni post: golibroda
  Elenite i palmy w Bułgarii galin88 41 33,472 28-09-2016, 16:23:07
Ostatni post: teresa

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości